Par Jūsu datu aktualizāciju

AS LATVIJAS MEDIJI kā atbildīga kompānija dara Jums zināmu, ka 2018.gada 25. maijā spēkā stāsies Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016 / 679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti - saukta arī Vispārējā Datu Aizsardzības Regula. Informējam, ka AS LATVIJAS MEDIJI ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Vispārējā Datu Aizsardzības Regulas prasības, mēs esam izstrādājuši Privātuma politiku, kā arī ar 2018.gada 25.maiju spēkā stāsies izmaiņas sadarbības noteikumos ar mūsu klientiem. Ar Privātuma politiku Jūs varat iepazīties mūsu mājas lapā www.latvijasmediji.lv/datu_aizsardzibas_politika. Lai AS LATVIJAS MEDIJI varētu arī turpmāk nodrošināt savu klientu un sadarbības partneru sniegtās privātās informācijas aizsardzību un apstrādi atbilstoši spēkā esošajam normatīvo aktu prasībām, vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām, lūdzam, Jūs pārbaudīt un atjaunot tos Jūsu datus, kas atrodas mūsu pārziņā. Mūsu rīcība par Jums ir vismaz šādi dati – vārds, uzvārds, adrese, epasts, telefona Nr. Lai arī turpmāk mēs varētu ar Jums sazināties un informēt Jūs par precēm un pakalpojumiem, ko varam Jums piedāvāt, par mūsu uzņēmuma darbību, par izdevīgiem piedāvājumiem, atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām un dāvanām, iespējām piedalīties dažādos konkursos un pasākumos, iespējām izteikt savu viedokli, piedaloties mūsu organizētājās aptaujās, kā arī saņemsiet apsveikumus svētkos, aicinām, atjaunot savu datus, savu kontakta informāciju, - iegriežoties mūsu birojā, kas atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā 21. - sazināties ar mums pa epastu privatums@latvijasmediji.lv Gadījumā, ja līdz 2018.gada 24.maijam no Jums netiks saņemta informācija par nepieciešamību atjaunot tos datus, kas ir mūsu sistēmās, mēs uzskatīsim, ka mūsu rīcībā ir aktuālā informācija. Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par datu apstrādi, par sniegtajiem pakalpojumiem, vai vēlaties saņemt papildus informāciju, aicinām sazināties ar mums elektroniski pa epastu privatums@latvijasmediji.lv.