Trauksmes celšana AS “LATVIJAS MEDIJI

Trauksmes cēlējs

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, ikviena fiziska persona, kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības, ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām, ziņo par iespējamo pārkāpumu LM, Valsts kancelejai vai citām atbildīgajām institūcijām.

Pārkāpumi ir

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana;
 • korupcija, krāpšana;
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • drošības apdraudējums;
 • konkurences, cilvēktiesību pārkāpums;
 • pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā;
 • ētikas normu pārkāpumi.

Iekšēja ziņojuma adresāts

Ziņojumu iesniedz klātienē vai nosūta pastā uz adresi: Dzirnavu 21, Rīga, LV 1010, vai relektroniski uz e-pastu: trauksme@latvijasmediji.lv

Trauksmes cēlēja ziņojums

 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
 • uz iesnieguma ir norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”;
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.
 • Trauksmes cēlēja ziņojumā persona norāda tās rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu, tostarp:
  • pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus;
  • informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā.

Trauksmes cēlējs ziņojumā papildus norāda, vai:

 • informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš.

Var iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga www.trauksmescelejs.lv

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums.

Trauksmes cēlēja (radinieku) aizsardzība

 • Trauksmes cēlējam tiek nodrošināta identitātes aizsardzība – neizpaužot trauksmes cēlēja personību vai arī personas datu PSEIDONIMIZĀCIJA, aizsardzība pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām
 • Tiek nodrošināta trauksmes cēlēja personas datu pienācīga aizsardzība.
 • Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.

Noderīga informācija

Konsultācijas:
Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz LM kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos sabiedrisko attiecību vadītāja Linda Rumka, tālr.: 67096626, e-pasts: trauksme@latvijasmediji.lv

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.

Saites:

Trauksmes celšanas likums

Trauksmes cēlēju kontaktpunkts ir Valsts kanceleja

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Kontakti
Telefons: +371 67096600
E-pasts: info@latvijasmediji.lv
Adrese: AS "Latvijas Mediji", Toma iela 4, Rīga, LV-1003
Rekvizīti
Reģ. nr.: LV40103027253
Banka: Luminor Bank
Bankas kods: RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV53RIKO0000082853738